FİNANS ÇEVİRİLERİ

Finansal çeviriler, özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren çevirilerdir. Bunun bilinciyle, çeviri sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.

Çeviriniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır;

- Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
- Elektronik posta veya CD formatında.

Finans Çevirisi Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

- Bilanço Çevirisi
- Gelir/Gider Tablosu Çevirisi
- Şirket Defterleri Çevirisi
- Banka Evrakları Çevirisi
- Bankacılık Sözleşmesi Çevirisi
- Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Çevirisi
- Fatura Çevirisi
- Kredi Sözleşmeleri Çevirisi
- Mali Tablolar Çevirisi
- Muhasebe Çevirileri
- Poliçe Çevirisi
- Proje Finansmanı Çevirisi
- Sermaye Piyasaları Çevirisi
- Şirket Mali Durumu Analizi Çevirisi
- Diğer her çeşit finansal belge çevirisi