TİCARİ ÇEVİRİ

Ticari yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık, finans, sigorta, araştırma, rapor ve diğer her türlü ticari belgenizin çevirisi And Tercüme'nin uzman çevirmen kadrosu tarafından talep etmiş olduğunuz dilde yapılır.

Çeviriniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır;

- Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
- Elektronik posta veya CD formatında.

Her türlü ticari çevirinizde metnin bütünlüğüne ve sayfa düzenine sadık kalınarak çeviri işlemleriniz gerçekleştirilir.

Ticari Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

- Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi
- Faaliyet Belgesi Çevirisi
- Vergi Levhası Çevirisi
- Akreditasyon Kurumu Sertifikalarının Çevirisi
- Araştırma Dosyası Çevirisi
- Fizibilite Raporu Çevirisi
- Teklif Dosyası Çevirisi
- İhale Şartnamesi Çevirisi
- Ticari Yazışma Çevirisi
- Bayilik Sözleşmesi Çevirisi
- Distribütörlük Sözleşmesi Çevirisi
- Gizlilik Sözleşmesi Çevirisi
- Alım Satım Sözleşmesi Çevirisi
- Lisans Sözleşmesi Çevirisi
- Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi
- İmza Sirküleri Çevirisi
- Vekaletname Çevirisi
- Diğer her çeşit ticari belge ve sözleşme çevirisi