HUKUKİ ÇEVİRİ

Hukuki çeviriler, geniş bir hukuki uzmanlık bilgisi ve ve birikimi gerektirmektedir. Yürürlükte olan muhtelif kanunlar (Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İhale Kanunları vs.) mevzuatlar konusunda uzmanlık sahibi olan çevirmenlerimiz tarafından, belge içerisindeki metin en doğru anlamı verecek şekilde talep ettiğiniz dile çevrilir.

Çeviriniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır;

- Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
- Elektronik posta veya CD formatında.

Hukuki Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

- Boşanma Kararı Çevirisi
- Mahkeme Kararı Çevirisi
- Spor Hukuku Çevirisi
- Hukuki Evrak Çevirisi
- Vekaletname Çevirisi
- Yerli / Yabancı Yargı Kararı Çevirisi
- Yönetmelik Çevirisi
- İbraname Çevirisi
- İhtarname Çevirisi
- Yetki Belgesi Çevirisi
- Tebligat Çevirisi
- Her Çeşit Sözleşme Çevirisi
- Kanun Metni Çevirisi
- Mevzuat Çevirisi
- Tutanak Çevirisi
- Diğer her çeşit hukuki belge çevirisi