YEMİNLİ / NOTER TASDİKLİ ÇEVİRİ

Noter, konsolosluluk, valilik ve benzeri tasdik işlemlerini kapsayan yazılı çeviri hizmetleridir.

Yeminli / Noter Tasdikli Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

- Pasaport Çevirisi
- Diploma Çevirisi
- Sağlık Raporu Çevirisi
- Öğrenci Belgesi Çevirisi
- İmza Sirküleri Çevirisi
- Vekaletname Çevirisi
- Sertifika Çevirisi
- Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi
- Faaliyet Belgesi Çevirisi
- Vergi Levhası Çevirisi
- İhale Şartnamesi Çevirisi
- Fatura Çevirisi
- Kira Sözleşmesi Çevirisi
- Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi
- Yönetim Kurulu Kararı Çevirisi
- İzin Belgesi Çevirisi
- Teminat Mektubu Çevirisi
- Finansal Evrak (Bilanço, Gelir / Gider Tablosu vs.) Çevirisi
- Poliçe Çevirisi Konsolosluklar tarafından talep edilen belgelere ilişkin çeviriler.